Vooraankondiging Reünie 2022

Nu we inmiddels weer langzaam lijken terug te keren naar het “oude” normaal hebben wij als reüniecommissie de stoute schoenen aangetrokken en een datum geprikt voor een Schrijvers/LDA reünie in het najaar van 2022, en wel op vrijdag 30 september 2022 bij het MEA in Amsterdam.

Wij willen er nog wel op wijzen dat deze datum – meer nog dan anders – onder ZEER UITDRUKKELIJK voorbehoud is. Mochten er wederom beperkingen of maatregelen gaan gelden waardoor de kazerne de toestemming intrekt of anderszins collegae niet aan de reünie kunnen deelnemen, zal de reünie tot nader order worden geannuleerd.

De inschrijving voor de reünie via deze website zal mede daarom pas  enkele maanden tevoren worden geopend.

Uiteraard hopen wij van harte elkaar weer eens te kunnen ontmoeten, deze maand is onze laatste reünie (mei 2019) al bijna 3 jaar geleden.

Zet de datum 30 september 2022 alvast in uw agenda!

Scroll naar boven