Disclaimer

Op het gebruik van deze website (schrijverslda.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Producten

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine op deze pagina.

Scroll naar boven