Postactieven Netwerk Koninklijke marine (PANKM)

Het PANKM is op 1 februari 2019 opgericht. De doelstelling van het PANKM is het bieden van collegiale ondersteuning  aan post actieve  militairen van de Koninklijke marine. Ondersteuning voor een collega door een collega. Deze “kracht  door kameraadschap” heeft in de afgelopen jaren binnen het Collegiale Netwerk Koninklijke marine zijn waarde meer dan bewezen.

De collegiale ondersteuning  kan ook voor post actieve militairen grote waarde hebben op het moment dat het leven niet zo soepel verloopt. Dit kan te maken hebben met ingrijpende operationele ervaringen die toch minder goed zijn verwerkt dan gedacht. Maar ook in het dagelijks leven kunnen er hindernissen opdoemen. Onze specifieke ervaringen en ook onze eigen taal, normen en waarden et cetera maken het op zo’n moment niet altijd gemakkelijk een luisterend oor te vinden en/of om advies/ondersteuning te vragen.

Om ook op deze momenten collegiale ondersteuning te bieden werd het PANKM opgericht. Ondersteuning van post actieve netwerkers voor post actieve militairen van de Koninklijke marine, zowel veteraan als niet-veteraan.

Als je behoefte hebt aan advies/ondersteuning door een netwerker schroom dan niet en stuur een email naar: pankm2019@gmail.com. Vermeldt in de mail je naam en je contactgegevens, dan neemt de coördinator z.s.m. contact met je op voor een gesprek. Hij zal je aan de hand van de door jou verstrekte informatie koppelen aan een netwerker die, gelet op je achtergrond, het beste bij je past.

Scroll naar boven