Den Schryver

Dit gedicht is gemaakt in 1984 door SCHR 1 ZM Henk Matthezing, aan boord van Hr.Ms. Tromp.

Er syn hier vieren schryvers,

Sy hebben het soms druck,

Sy typen sich het lazerus,

En vallen van hunne kruck.

Ten langen leste trouwe

Houden sy van hunne vrouwe,

Sy maeken plesier ende gyn,

Maar kunnen ook druck besigh syn.

Dus….

Wees immer tot hen gelyck een Heer,

Dan sien wy Uwe gaarne weer.

Tragt den saack niet op te naaien

Ende hoogh vanden tooren te kraeien.

Het sal U dan menich keer verdrieten,

Sonodigh sal den Majoor er ene afschieten,

Want van den opsnyderei syn wij niet gedient

En U verliest den eere en den schryversvriend.

So, wacht Uwe dan op den Uwe beurt,

Anders is Uwe lip of ooghe gescheurd.

Weest u niet boos ende blyft kalm,

Want hier werkt het neusje vanden salm.

Wy hopen U van dienst te syn.

Weest vriendelyck en geen chagaryn

Ende siet Uwe het niet meer sitten

Loop dan niet op ons te vitten.

Want een klyne fout is so gemaekt.

Het VAB heeft Uwe rechistratienummer so gekraekt,

Want ene maand sonder een soldy,

Dat maakt U seecker ook niet bly.

Scroll naar boven