Verzoek tot gegevensverstrekking uit een persoonsdossier

Gegevensverstrekking uit persoonsdossiers

Defensie heeft dossiers van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst zijn. Wilt u uw eigen gegevens inzien, of die van een ander? Dat kan onder bepaalde voorwaarden. Zie verder de website van Defensie.

Persoonsdossiers

Bent u op zoek naar informatie over een voorouder die beroepsmatig (dus niet dienstplichtig) bij de marine diende? En is diegene geboren tussen ongeveer 1850 en 1908? In dit document vindt u de lijst met persoonsdossiers.

Op de website van defensie kunt u hier nalezen hoe u dit verder kan aanpakken.

Scroll naar boven