Privacyverklaring

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De vereniging voor Ex-Schrijvers & LDA-personeel der Koninklijke Marine statutair gevestigd te Vianen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 april 2018.

Vastleggen en verwerking van gegevens:

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens, zie hiervoor de contactgegevens onderaan.

Registratie:

Om toegang tot de tweejaarlijkse reünie te krijgen dient u een bestelling te plaatsen. Om dit te kunnen doen, moet u eerst een bestelformulier invullen. Na de bestelling bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres. Wij bewaren deze gegevens zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de verloop van de reünie en om u van nieuws vanuit de vereniging op de hoogte te kunnen houden. Wij zullen de gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van het verkrijgen van toegang tot de Defensielocatie waar de reünie zal worden gehouden. Zo verstrekken wij de beveiliging van de door ons gebruikte defensielocatie een lijst met namen, eventueel voorzien van het door u opgegeven kentekennummer van uw voertuig als u heeft aangegeven dat u met eigen vervoer komt, zodat u met uw voertuig het defensieterrein kan betreden en uw voertuig op de defensielocatie kan parkeren.  Wanneer u uw bestelling via creditcard, iDeal of vergelijkbaar systeem wilt betalen, geven we uw kaartgegevens door aan onze bank ter autorisatie van de transactie. Deze gegevens worden door ons verder niet opgeslagen nog geregistreerd. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Verder worden uw gegevens alleen gebruikt om de zogenaamde reüniefaciliteiten aan te vragen bij de Koninklijke marine en bij het Vfonds

Uw persoonsgegevens, waaronder o.a. uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van "leden". Iedereen die een toegangsbewijs aanschaft voor de tweejaarlijkse reünie wordt beschouwd als lid van de vereniging. Het lidmaatschap kost u verder niets en uw persoonsgegevens worden expliciet alleen gebruikt voor het bovenvermelde doel. Het ledenbestand van de vereniging wordt niet aan derden verstrekt (m.u.v. de twee instanties en het doel hierboven vermeld).

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Heeft u een gebruikersnaam met een daaraan gekoppeld wachtwoord aangemaakt op onze website dan bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Beveiliging van persoonsgegevens:

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd vanaf het moment dat u zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Klikgedrag en bezoekgegevens:

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Deze gegevens zijn verder geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

E-mail en Contact:

Als u het contact- of In Memoriam formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gebruik van cookies:

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord stuurt onze site u een cookie om u gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij bijhouden welke pagina’s u opvraagt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om de site te optimaliseren aan uw wensen en voorkeuren.

Websites van derden:

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage en wijzigen van uw gegevens: Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde (via het contact formulier) richten aan:

Vereniging voor Ex-Schrijvers & LDA-personeel der Koninklijke Marine

of per post aan:

Vereniging voor Ex-Schrijvers & LDA-personeel der Koninklijke marine
p/a Krayenhofflaan 33
1965 AD Heemskerk

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30200345

Scroll naar boven