Richtlijnen voor beroepsschepelingen der Koninklijke marine, die voor eerste militaire vorming opkomen bij het marine-opleidingskamp te Hilversum

 

U dient op 11 12 augustus 1975 met de eerste bus of trein na 08.00 uur ‘s morgens van huis te vertrekken.

Indien U op deze wijze niet voor 12.00 uur ’s middags op het station Hollandsche Rading kunt zijn, moet U de allereerste reisgelegenheid nemen.

Op de eerste dag wordt U geheel gekleed, zodat U geen extra ondergoed, handdoeken of zakdoeken behoeft mede te nemen.

Na Uw opkomst in werkelijke dienst wordt een aanvang gemaakt met het vaccinatie schema. Om te voorkomen, dat U onnodig wordt ingeënt, wordt U met klem verzocht alle inentingsbewijzen (oranje inentingsboekje – oranje kaart – internationaal vaccinatiebewijs – pokken briefjes etc.) mede te nemen.

Neem geen bandrecorder – draagbare radio en wapens (waaronder ook dolkmessen en stiletto’s worden inbegrepen) mee.

Het is bovendien verboden fiets of bromfiets bij opkomst mee te nemen.

Gedurende de gehele eerste militaire vorming is het niet toegestaan om auto, motorfiets of scooter in het Marine-Opleidingskamp te parkeren.

Neem niet meer dan fl. 10,00 voor kleine uitgaven mee.

In de loop van de week wordt U een voorschot uitbetaald van fl. 50,00.

Neem wel Uw toiletartikelen mee.

U moet bij zich hebben:

1. Het verbintenisbiljet;

2. Eventueel niet gebruikte vrijvervoerbewijzen.

Tenslotte wordt U aangeraden het adres en telefoonnummer van het Marine-Opleidingskamp te Hilversum, aan uw ouders of voogd mede te delen, zodat zij weten waar U zonodig te bereiken bent. Indien U door ziekte verhinderd bent, dient U dit zo spoedig mogelijk mede te delen. U kunt gebruik maken van onderstaande strook.

Omtrent bezoekuren, traktement en ouderdag zullen de ouders of voogden rechtstreeks door de commandant per brief worden ingelicht.

Marine-Opleidingskamp
Noodweg 3
Hilversum

Telefoon 02157 - 651

Scroll naar boven