Organisatie

Wie zijn wij?

Wij vormen een onafhankelijk en permanent initiatief om een gemeenschappelijk doel te verwezenlijken. Wij hebben de hoedanigheid van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en zijn sedert maart 2011 toegetreden tot de Federatie van Organisaties Voormalig en Actief dienend Marinepersoneel (afgekort FOVAM) voor het verkrijgen van reüniefaciliteiten.

De statutaire naam is: Vereniging van Ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke Marine. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland (Vianen) onder nummer 30200345.

Ons doel:

Ons doel is er op gericht om de nauwe verwantschap, welke altijd onder het administratieve personeel van de Koninklijke Marine heeft geleefd tot in lengte van jaren te blijven onderhouden.

Onze Deelnemers:

Wij zijn sinds 1 september 2004 een vereniging. Tot nader order gelden de tot nu toe gehanteerde regelingen met betrekking tot deelname aan de door ons georganiseerde reünies. Iedereen van de doelgroep, die zich aanmeldt, wordt geregistreerd als lid/deelnemer/ster en kan op vrijwillige basis profiteren van door de vereniging georganiseerde evenementen.

Over deze website:

Deze website is opgezet voor alle actief dienenden en ex-personeelsleden van de Koninklijke Marine, die als schrijver hebben gediend en/of als Logistieke Dienst Administratie (LDA) ongeacht rang of stand, zowel mannelijk als vrouwelijk personeel, zowel beroeps als zeemiliciën.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

J.A.M. Poorthuis
(Hans)
Voorzitter/Penningmeester

R. de Roos
(Ronald)
Secretaris

F.J.L. Jurrius
(Frank)
2e penningmeester

M. Verhoef
(Marcel)
Webmaster

Service

Vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine

Statutair gevestigd te Vianen

Krayenhofflaan 33
1965 AD Heemskerk

Contact:

Telefoon: +31 (0) 6 448 865 28

Website: https://schrijverslda.nl/

E-mail: info@schrijverslda.nl

Of via het contactformulier hier

KVK-gegevens

Kamer van Koophandel Vianen: 30200345

SBI code: 94997 (Overige belangenbehartiging belangenbehartiging van oud-personeel van de Marine, organisatie van bijeenkomsten en dergelijke)

BTW-nummer: geen

Onze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website!

Scroll naar boven