As-verstrooiing door de Koninklijke Marine

De Commandant der Zeestrijdkrachten zal indien mogelijk instemmen met alle verzoeken tot asverstrooiingen van personen die hebben gediend bij de Koninklijke Marine.

Na ontvangst van het schriftelijke verzoek tot asverstrooien worden de gegevens gecontroleerd en geverifieerd (enkel of de overledene een werkverleden bij CZSK heeft). Tevens wordt zo spoedig mogelijk contact gezocht met de nabestaande of contactpersoon, zodat duidelijk is dat het verzoek ontvangen is en om eventuele ontbrekende informatie te achterhalen. Op basis van deze informatie is men in staat om de verstrooiing verder te regelen en zal één van de schepen of een helikopter, zodra beschikbaar, hiervoor worden aangewezen.

Eenieder die bij de Koninklijke Marine heeft gediend, kan zijn/haar as laten verstrooien door een operationeel schip van de Koninklijke Marine of door een sleepboot van de Marine Havendienst. Vanuit een onderzeeboot of helikopter is ook mogelijk, maar alleen als de overledene daar een werkverleden heeft gehad.

Zodra er een eenheid beschikbaar is, zullen de details met de opgegeven contactpersoon besproken worden. Tevens zal wat besproken is, bevestigd worden met een brief. Hierdoor wordt het onder meer duidelijk wanneer de urn aan de commandant c.q. kapitein van de uitvoerende eenheid kan worden overgedragen.

Bij de overdracht zal de familie begeleid worden door een medewerker van de Diensten Geestelijke Verzorging. Mocht er een voorkeur van geloofsovertuiging van de begeleider zijn, dan dient men dit aan te geven.

Crematoria bieden de mogelijkheid op de aanlevering van de as in een in water oplosbare urn (zouturn). Bij een porseleinen urn of een strooikoker wordt de as door de lucht verstrooid en zal neerdalen op het zeewater. Tenzij u de urn, identificatie steentje of de strooikoker wilt bewaren als herinnering zal deze na het verstrooien van de as ook vrijgezet worden in zee. Bij een in water oplosbare urn wordt de urn in zijn geheel te water gelaten.

Het is niet toegestaan mee te varen/vliegen tijdens de plechtigheid (behalve op de sleepboot).

Na uitvoering van de as-verstrooiing zal een proces-verbaal met een uittreksel van het scheepsjournaal aan de contactpersoon verzonden worden.

Noot:
Het verdient de voorkeur om de as aan te leveren in een water oplosbare urn (zouturn).

Voor de aanvraag kan men contact opnemen met de contactpersoon van CZSK.

De gevraagde gegevens kan men per E-mail of post versturen. De desbetreffende adressen zijn:

Het verzoek tot as verstrooien moet worden verzonden aan:

Commandant der Zeestrijdkrachten
GPZ/BPZ/SPZ
Postbus 10.000
1780 CA Den Helder
MPC 10A

E-mailadres:  natops.czsk@mindef.nl

Telefoon:  0223-658100
Mobiel:     06-83640514

Toevoeging aan het aanvraagdocument Asverstrooiing Koninklijke marine

Eventuele aanvullende wensen zijn te bespreken met CZSK/Geestelijke Verzorger, de commandant van het schip, commandant van 860squadron of  kapitein van de sleepboot.

Enkele punten van aandacht m.b.t. verstrooiing door een operationeel schip van de Koninklijke marine:

 • Er zal een medewerker van de Dienst Geestelijke Verzorging aan boord zijn. Die vangt de nabestaanden op bij de Moormanbrug (hoofdingang Nieuwe Haven te Den Helder)
 • De as wordt verstrooid tijdens de eerst volgende reis.
 • Er is een ceremonie waarbij de vlag halfstok word gehesen. De bemanning staat in net pak op het achterdek.
 • De duur van de urn overdracht is ongeveer 1 uur.
 • Op verzoek kunnen eventueel foto’s van de plechtigheid gemaakt worden
 • Er mogen geen nabestaanden mee tijdens de reis.

Enkele punten van aandacht m.b.t. verstrooiing door de Marine Havendienst:

 • Er zal een medewerker van de Dienst Geestelijke Verzorging aan boord zijn. Die vangt de nabestaanden op bij de poort (Fort Harssens te Den Helder).
 • Er is een ceremonie waarbij de vlag halfstok word gehesen. De bemanning staat in net pak op het achterdek.
 • Verder wordt de as door de nabestaanden verstrooid/te water gelaten op de rede van Den Helder (tussen Texel en Den Helder).
 • Foto’s van de plechtigheid dient u zelf te maken.
 • De totale duur is ongeveer 1.5 tot 2 uur. (incl. uitvaren en asverstrooiing)
 • Er mogen tot maximaal 15 personen mee tijdens de plechtigheid.
 • Gedicht, bloemen
 • Document met plaats en tijd van asverstrooiing
 • Andere zaken zijn bespreekbaar met de sleepbootkapitein

Enkele punten van aandacht m.b.t. verstrooiing door een onderzeeboot:

 • Overledene moet een werkverleden bij de Onderzeedienst hebben gehad.
 • Er zal een medewerker van de Dienst Geestelijke Verzorging aanwezig zijn. Die vangt de nabestaanden op bij de Moormanbrug (hoofdingang Nieuwe Haven te Den Helder) en zal ze begeleiden naar de traditiekamer van de Onderzeedienstkazerne.
 • De commandant van de uitvoerende onderzeeboot en de Groep Oudste van de Onderzeedienst zal de urn in ontvangst nemen.
 • De as wordt verstrooid tijdens de eerst volgende reis.
 • De duur van de urn overdracht is ongeveer 1 uur.
 • Op verzoek kunnen eventueel foto’s van de plechtigheid gemaakt worden.
 • Er mogen geen nabestaanden mee tijdens de reis.

Enkele punten van aandacht m.b.t. verstrooiing door een NH-90 helikopter:

 • Overledene moet een werkverleden bij de MLD hebben gehad.
 • Er zal een medewerker van de Dienst Geestelijke Verzorging aanwezig zijn.Die vangt de nabestaanden op bij de poort (Marine Vliegkamp De Kooy te Den Helder).
 • De commandant van het 860squadron zal de urn in ontvangst nemen en overdragen aan de helikopterbemanning.
 • De duur is ongeveer 1-1.5 uur. (incl. vlucht en wachten op terugkeer van helikopter)
 • Op verzoek kunnen eventueel foto’s van de plechtigheid gemaakt worden.
 • Er mogen geen nabestaanden mee tijdens de vlucht.
 • Asverstrooiing vanuit een helikopter vindt als volgt plaats:
  Vanuit de helikopter laat men een in water oplosbare urn(zouturn) in het zeewater zakken, waarna de urn oplost en het as op deze manier verstrooid wordt.

 

 

Scroll naar boven