Aanwijzing omtrent het verrichten van typewerk

In 1950 bracht het Ministerie van Marine het voorschrift "Aanwijzingen omtrent het verrichten van typewerk" uit. Per ministeriële beschikking werd het voorschrift op 23 februari 1950 vastgesteld. Het voorschrift werd uitgebracht vanwege "de noodzakelijkheid eenheid te brengen in de uitvoering van type-werk, zoals correspondentie, beschikkingen, nota's enz.". 

Op het schutblad is de prachtige spreuk te lezen:

Scroll naar boven