Vervoer over water wordt besproken (update)

Momenteel zijn we in gesprek met de nautische dienst van het MEA m.b.t. het bootvervoer van Amsterdam CS naar de kazerne voor de reünie van 30 september a.s. Het ziet er goed uit, maar het is nog even afwachten op de definitieve afspraken.

Liefhebbers voor het bootvervoer verzoeken wij om dit via info@schrijverslda.nl aan ons door te geven. De servicebalie MEA wil graag de aantallen weten zodat de nautische dienst haar planning hierop kan maken. Wordt wederom vervolgd 🫡

Scroll naar boven