Nieuwe Secretaris voor FOVAM gevraagd!

Collegiale vrienden,

graag jullie aandacht voor het volgende.

Het bestuur van de FOVAM, “Federatie van Organisaties voor Voormalig en Actief dienend Marinepersoneel”, bestaat momenteel volledig uit ex-LDA’ers, t.w. Kees Jansen, Rob Prins, Albert Verbaarschott en Hans Poorthuis.

In het voorjaar 2020 is onze secretaris Rob Prins aftredend en niet meer herkiesbaar. Vanwege de in ons schrijversbestand aanwezig geachte expertise zoeken wij uit uw midden een aflosser voor Rob.

Wat biedt de FOVAM: 2 x per jaar een uitstekende blauwe hap tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) en reiskostenvergoeding, alsmede de steun van een collegiaal team. Zowel mannen als vrouwen worden beide even nadrukkelijk gevraagd te solliciteren.

Aanmelding en/of nadere informatie kunt u richten per e-mail aan Hans Poorthuis of via het contact formulier.

Scroll naar boven