De Vereniging “Paulus Clerck 1665”

Het heeft weliswaar even geduurd, maar in navolging van de mariniers (Willem Joseph baron van Ghent), de techneuten (VOOTD) en de elektrotechneuten (VOED) en de onderofficieren van de LDA, LDGB, LDV en LDGD hebben nu ook de officieren logistieke dienst sinds 23 januari 2017 ook een eigen vereniging. Voorzitter is de Vlagofficier Logistieke Dienst en het bestuur bestaat uit actieve en post-actieve officieren.

Qua naamgeving zijn we de geschiedenis ingedoken, hetgeen werd vergemakkelijkt door het promotieonderzoek van dr. M. van Alphen, Het oorlogschip als varend bedrijf (Franeker 2014) 87 en M.J.C. Klaassen,
De officier van administratie bij de Koninklijke Marine (z.p., 1965) 20. KTZ S.W.P.C. Braunius merkte in 1964 in zijn allereerste artikel (bron KTZ S.W.P.C. Braunius, ‘Van schrijver tot officier van administratie 1597-1844’, in Marineblad
74 (augustus 1964) pag 345 ev) over ‘de schrijver’ eens op: “wordt de schrijver pas aan de vergetelheid ontrukt, indien de geboden stof met een opvallend gewelddadige dood kan worden gelardeerd”. Vervolgens verwees hij naar het aan dek sneuvelen van Paulus Clerck, schrijver van admiraal De Ruyter, in 1665. Ook andere bekende Nederlandse zeventiende-eeuwse admiralen verloren wel eens hun schrijver tijdens de strijd omdat deze zich nu eenmaal bij gevechten ter zee in de directe nabijheid van de commandant aan dek moest ophouden.
De vereniging is opgericht op 23 januari 2017 en draagt de naam van het ‘HLD’ van admiraal de Ruyter: Paulus Clerck. Het voorziet in de behoefte om de (oud)officieren van de Koninklijke marine, werkzaam in het functiegebied logistiek, een gemeenschappelijk platform te bieden, ter versterking van de korpsgeest, ter aanhouding van de banden met de Koninklijke marine en ter verdere professionalisering. Dat wordt onder andere gedaan door jaarlijks een reünie te organiseren op een militaire (marine)locatie, met een lezing over de actuele staat van de Koninklijke Marine (bij voorkeur door een lid van de Admiraliteitsraad).

Het motto van de vereniging is deels ontleend aan de wapenspreuk van het voormalig (Amfibisch) Logistiek Bataljon van het Korps mariniers (1991 – 2014), waarover altijd een officier van administratie het commando voerde: Participare atque sustinere (meedoen aan en daarenboven ondersteunen). Deze wapenspreuk beschrijft precies waar de logistieke dienst bij de Koninklijke marine voor staat: we doen mee aan de operaties maar zorgen ook voor de mensen in onze operationele omgeving.

Het ledenbestand zal vanuit een gemeenschappelijke achtergrond toch heel divers zijn, zoals actief dienende marineofficieren LD, post-actieve marineofficieren al dan niet met de veteranenstatus, uit adelborsten LD, maar ook oud-marineofficieren die na een aantal jaren de marine-wereld hebben verruild voor de burgermaatschappij en lest best, uit officieren ex-schepeling die werkzaam zijn geweest in het logistieke functiegebied. Dus een grote groep (oud-)marinemensen met affiniteit voor de Koninklijke Marine, met in totaliteit een brede kennis over logistieke onderwerpen zowel binnen als buiten de
KM, die we willen blijven betrekken bij de marine en het functiegebied logistiek. Hiermee wordt ingespeeld op de bestaande behoefte van alle (oud-)marineofficieren A en LD om elkaar op gezette tijden te ontmoeten, om gezamenlijke herinneringen op te halen maar ook om het contact met de marine anno 2017 te behouden.

Voor meer informatie en/of lid worden kunt u mailen naar: CM.Rodenburg@mindef.nl

Scroll naar boven